Profil spoločnosti EcoBB

Sme dcérska spoločnosť spoločnosti BB-Hollandtex, s.r.o., ktorá vznikla v apríli 2021. Spoločnosť BB-Hollandtex, s.r.o. vznikla v roku 2006, pričom sa zamerala len na dovoz secondhand oblečenia a doplnkov z Holanska od spoločnosti Boer Groupe, ktorý pripravovala výlučne do svojich predajní. V priebehu roka 2016 sa spoločnosť rozšírila aj o veľkoobchod a veľkoobchodným zákazníkom zabezpečuje holandský natriedený originál všetkých kategórií / cream, extra, 1.tr., 2.tr./.

Ecobb profil spoločnosti

Nakoľko v priebehu roka 2020 a 2021, z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19, bola väčšina maloobchodných prevádzok zatvorená, rozhodli sme sa zriadiť novú spoločnosť výlučne za účelom internetového predaja secondhand oblečenia.

EcoBB, s.r.o.
Lužná 2271/30
927 05 Šaľa

IČO: 53 702 611
DIČ: 2121466534
Č.účtu: SK76 7500 0000 0040 2889 7364